Putin komentuje summit NATO: Zastaralé vzorce myšlení nemohou být nástrojem spolupráce

Ruský prezident zdůraznil, že Rusko opakovaně vyjádřilo ochotu spolupracovat s aliancí a čelit existujícím hrozbám.
Vladimir Putin
Vladimir Putin
foto kremlin.ru

reklama

Včera na summit NATO reagoval ruský prezident Vladimir Putin, který před představiteli armády a námořnictva v Soči vystoupil s kritikou Severoatlantické aliance a hlavní části jeho projevu publikovala agentura TASS. Podle jeho názoru NATO trpí stereotypem myšlení z minulých dob, které blokuje její rozhodování a přijímání účinných opatření v podmínkách rychle se měnícího světa. K tomu dodal, že Rusko „opakovaně vyjádřilo připravenost spolupracovat s NATO, projevilo ochotu společně čelit reálným hrozbám – včetně mezinárodního terorismu, lokálních ozbrojených konfliktů a nebezpečí nekontrolovaného šíření zbraní hromadného ničení.“

Ruský představitel mluvil dále o tom, že Moskva mnohokrát nabízela vstřícnost, ale po roce 2008 se spolupráce s NATO zmenšila a aliance vůči Rusku reagovala nekorektně. A jak uvedl Putin: „Dá se říci, že reagovala až hrubě bez ohledu na zájmy Ruské federace.“

Dále uvedl hlavní důvod, který způsobuje konflikt mezi NATO a Ruskem. Ostatně ten již mnohokrát v minulosti Putin západním zemím vytýkal. Je to skutečnost, že NATO vzniklo jako součást začínající studené války a opozice vůči Sovětskému svazu. K tomu ruský prezident řekl: „Žádný Sovětský svaz již není. Neexistuje ani Varšavská smlouva, vojenský pakt, který byl vytvořen v reakci na vytvoření NATO. Zato aliance nejenže existuje, ale také se vyvíjí.“ K tomu dodal, že se NATO rozšířilo z 12 zemí na 29 a celkové vojenské výdaje aliančních zemí tvoří více než 70 % celkových světových vojenských výdajů. Toto rozšiřování podle Putina vytváří pro Rusko nebezpečí: „Expanze NATO, rozvoj její vojenské infrastruktury v blízkosti ruských hranic, je jednou z potenciálních hrozeb pro bezpečnost naší země.“

Přesto Vladimir Putin doufá, že „převládnou zájmy společné bezpečnosti, stabilní a mírové budoucnosti planety.“

reklama

reklama