Putin v poselství: Nemáme zájem o konfrontaci. Pokud USA rozmístí po Evropě rakety, budeme nuceni provést reciproční i asymetrická opatření

Ruský prezident Vladimir Putin dnes v ruském parlamentu přednesl své poselství o stavu země. K vnitrostátním záležitostem například uvedl, že Rusko investuje obrovské prostředky do rozvoje. Ke vztahům k USA a k možnému nárůstu zbrojení zdůrazňoval, že Rusko nikoho neohrožuje a nemá v úmyslu vyvíjet a rozmisťovat zbraně jako první. Pokud k tomu ale bude ze strany USA donuceno, pak to samozřejmě udělá, uvedla agentura Reuters.
Vladimir Putin
Vladimir Putin
@KremlinRussia_E / Twitter
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Výběr citací Vladimira Putina k jednodlivým otázkám z vnitrostátních i mezinárodních záležitostí.

Rusko-americké vztahy

„Nemáme zájem o konfrontaci a žádnou nechceme. A zcela nejmíň ze všeho s takovou světovou velmocí, jakou jsou USA. Ale zdá se, že naši partneři nezaznamenali, jak rychle se svět mění a kam směřuje. Pokračují v jejich destruktivní a zjevně chybné politice.“

„… mezi americkou vládnoucí třídou je mnoho lidí, kteří jsou příliš pominutí myšlenkou své výjimečnosti, své nadřazenosti nad ostatními. Samozřejmě je jejich právo myslet si cokoliv co chtějí. Ale umí počítat? Jsem si jistý, že umí. Nechme je spočítat rozsah a rychlost zbraňových systémů, které vyvíjíme. To je všechno, na co se ptáme. Nechme je počítat a až potom ať udělají rozhodnutí, která mohou přinést další hrozby pro naši zemi. A která samozřejmě povedou k odvetným akcím ze strany Ruska, jehož bezpečnost bude spolehlivě a bezpodmínečně zajištěna.“

Rozmístění amerických raket zakázaných podle smlouvy INF v Evropě

„V takovém případě budeme nuceni, a to chci zdůraznit, nuceni přijmout jak reciproční, tak asymetrická opatření.“

„Rusko bude nuceno vytvořit a rozmístit typy zbraní, které mohou být použity nejen s ohledem na ta místa, odkud přímá hrozba směrem k nám pochází, ale také s ohledem na ta území, kde jsou umístěna rozhodovací centra pro použití raketových systémů, které nás ohrožují.“

„Rusko nemá v úmyslu, a to je důležité a záměrně to opakuji, Rusko nemá v úmyslu udělat první krok v rozmístění takových raket v Evropě."

Vztahy s Evropskou unií, byznys, ekonomika

„Doufáme… že Evropská unie učiní reálné kroky k obnovení politických a ekonomických vztahů s Ruskem.“

„Abychom dosáhli obrovských cílů, musíme se zbavit všeho, co omezuje svobodu a podněty k podnikání… Poctivé podniky by neměly být předmětem trestního stíhání."

„Potřebujeme vysokou míru hospodářského růstu. Pouze touto cestou můžeme překonat chudobu a zajistit stabilní a znatelný nárůst příjmů pro naše občany… Vláda a centrální banka by měly vrátit inflaci do cílového rozsahu… Měly by zabezpečit příznivé makroekonomické podmínky pro růst… Naše rezervy plně pokrývají zahraniční dluh – jak ve státním, tak v soukromém sektoru.“

Sociální opatření

„Žádám centrální banku a zákon donucovací orgány, aby v co nejkratším časovém rámci udělaly pořádek na trhu mikroúvěrů… na sociální podporu by měla dosáhnout každá rodina (v případě potřeby).“

„Díky dlouholeté kolektivní snaze a výsledkům jsme dosáhli toho, že můžeme nyní investovat… obrovské, alespoň pro naši zemi, finanční zdroje do rozvoje. Nikdo nám je nedal, nepůjčili jsme si je - tyto prostředky vytvářejí miliony našich občanů… měly by být použity… ke zvýšení blahobytu našich občanů."

Reklama
Reklama