Řeč tučňáků podléhá stejným pravidlům jako ta naše

Výzkumníci tvrdí, že řeč tučňáků je užívána na bázi stejných pravidel jako řeč lidská. Server Independent uvedl, že vědci našli první přesvědčivý důkaz o jisté shodě v lingvistických zákonech člověka s jiným zvířecím druhem kromě primátů.
ilustrační foto
ilustrační foto
Pixabay

reklama

Je známo, že tučňáci mají s člověkem mnoho společného. Například žijí v láskyplných monogamních vztazích, které trvají celý život, rozbít je dokáže selhání ve výchově mláďat nebo smrt jednoho z partnerů. Žijí také v homosexuálních partnerstvích a některé druhy dokonce provozují prostituci.

Nová studie Turínské univerzity ovšem zjistila, že tito nelétaví ptáci dodržují lingvistická pravidla stejně jako lidé a v rámci dorozumívání se vědomě řídí dvěma těmito pravidly. Častěji používaná slova jsou převáděna do zkratek (tzv. Zipfův zákon stručnosti), příkladem může být slovo „brexit“, které v sobě zahrnuje slova „Británie vystupuje z Evropské Unie“.

Delší výrazy jsou potom složeny z několika kratších slabik za sebou (tzv. Menzerath–Altmanův zákon). Podle vědců se tak v případě tučňáků jedná po primátech o druhý případ z říše zvířat, jehož řeč se vyvíjí a záměrně následuje pravidla lingvistiky, informoval Independent.

U tučňáka afrického bylo navíc zjištěno, že se zástupci tohoto druhu mezi sebou běžně zdraví, rádi na sebe upozorňují větou, která zní zhruba: „Podívejte se, jak jsem velký!“ a používají i odstrašující věty, když si něčí přítomnost neužívají. Dokonce se ptají potenciálních partnerů, zda mají zájem se s nimi spářit. Doposud se ale mělo za to, že tučňáci používají jen krátká slova (výkřiky) v rámci několika slabik.

reklama

reklama