Ročně se na silnicích stává kolem stovky tisíc havárií. Víte, co dělat při autonehodě?

Na cestu autem denně vyráží spousta lidí, ne vždy každý dojede do cíle šťastně. Dobrou zprávou ve smutných statistikách ale je, že mnohem více nehod na silnicích je těch méně vážných a k tragickým haváriím nedochází tak často, jako před lety. Uměli byste se při nehodě, ať už vážné či méně vážné, zachovat správně?
Každý den v průměru bourají téměř tři stovky aut...
Každý den v průměru bourají téměř tři stovky aut...
pixabay.com

reklama

Jen loni policie řešila přes sto tisíc dopravních nehod, v denním průměru to bylo 285. Celkový počet havárií přitom může být vyšší, ke každé nehodě policii její účastníci volat nemusí. „Pokud dojde k nehodě v malé rychlosti, většinou se jedná jen o pomačkané plechy a takzvanou malou škodu, která neohrožuje zdraví ani životy ostatních. A pokud je viník nehody jasný, není k ní třeba volat policii. Malá škoda znamená, že škoda na jednom vozidle je menší než 100 000 korun, není poškozeno dopravní značení nebo silnice a nikdo při nehodě nebyl zraněn,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění Broker Consulting Filip Hubený. Průměrná škoda připadající na jednu nehodu, kterou řeší policisté, je přitom šedesát tisíc korun.

Nehody kvůli zbytečné nepozornosti

Řidiči nejčastěji bourají na místních komunikacích a na silnicích I. a II. třídy, zároveň zde nejvíc lidí přijde o život. A proč? Protože se především řidiči plně nevěnují řízení – telefonují, svačí, kouří, nastavují přehrávač, komunikují se spolujezdci a podobně. Mezi další časté příčiny nehod patří nepřizpůsobení rychlosti stavu silnice či nesprávné otáčení a couvání, nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Jedním z prvních kroků je umístění výstražného trojúhelníku...
Autor: pixabay.com Jedním z prvních kroků je umístění výstražného trojúhelníku...

Jste účastníkem nehody...

Víte, co dělat, pokud se stanete účastníkem nehody vy? Ať už vlastní vinou, či nikoliv, musíte jednat rychle a přitom s rozmyslem.

1. Zabezpečte místo nehody

Vypněte motor, zapněte výstražná světla a dejte před automobil výstražný trojúhelník (v obci ideálně 50 metrů, 100 metrů na dálnici), aby se ostatní auta mohla včas vyhnout. Nasaďte si reflexní vestu.

2. Zkontrolujte zdravotní stav účastníků

Zkontrolujte, jestli někdo z účastníků není zraněný. Poté případně poskytněte první pomoc a zavolejte záchranku. Pokud bude někdo zraněn, nebo dokonce mrtvý, musíte zavolat i policii.

3. Zkontrolujte škodu na autě

I pokud se nehoda obejde bez zranění, policii musíte zavolat při škodě na majetku vyšší než 100 tisíc korun, nebo když si výší škody nejste jisti,  případně byl poškozen cizí majetek (silnice, dopravní značení, plot apod.). „V případě, že se vám bude zdát škoda vyšší než 100 000 korun na jednom z vozidel, je vaší povinností dle zákona o provozu na pozemních komunikacích zavolat k nehodě policii,“ potvrzuje Filip Hubený. Kdybyste policii nezavolali, pojišťovna by vám podle něj později mohla krátit pojistné plnění. „Pokud si tedy nejste jisti, je lepší policii vždy přivolat. V případě, že by z vozidla unikaly kapaliny, jako jsou palivo nebo olej, musíte k nehodě přivolat ještě hasiče,“ dodává Hubený.

4. Zjistěte, kdo je viníkem nehody

Domluvte se s dalším účastníkem nehody a určete, kdo je jejím viníkem. V případě, že se neshodnete, je opět lepší k případu zavolat policii.

K menší nehodě není vždy nutné volat policii...
Autor: pixabay.com K menší nehodě není vždy nutné volat policii...

5. Zajistěte důkazy a vyplňte formulář

V dalším kroku je nejlepší udělat fotografie vozů přímo na místě nehody, nafotit jejich poškození a nakreslit plánek. „Poté je možné s vozidly odjet na místo, kde nebudou překážet provozu (pokud jsou pojízdná). Všichni účastníci (řidiči) nehody poté vyplní Záznam o dopravní nehodě, který musí být podepsaný všemi, aby jej později nikdo z nich nemohl zpochybnit,“ radí Filip Hubený.

6. Nahlaste nehodu pojišťovně

Nehodu oznamte pojišťovně, a to co nejdříve. Pokud jste srážku zavinili vy, oznamte vše pojišťovně, kde máte sjednané povinné ručení. Nejste-li viníkem, musíte škodu nahlásit pojišťovně viníka nehody. Ta ovšem bude potřebovat s největší pravděpodobností nahlášení přímo od něj, a to včetně všech potřebných důkazů. Je tedy potřeba se domluvit přímo s viníkem, aby nehodu nahlásil, ideálně ještě z místa nehody. Někdy se totiž stává, že to neudělá. A pokud viník nehody nenahlásí událost své pojišťovně, i když to bezprostředně po nehodě slíbí, nastává problém. Pojišťovna může odmítnout škodu uhradit. Prokazování viny zpětně a bez souhlasu viníka je velmi složité. „Může se dokonce přihodit i to, že viník nehody pojišťovně oznámí, že nehodu nezpůsobil. I když si po nehodě sypal popel na hlavu. A dokonce to uvede v záznamu o nehodě,“ upozorňuje analytik pojistného trhu Porovnej24.cz Zdeněk Novák.

V této souvislosti bývají problémové také střety na parkovištích, kdy se obtížně prokazuje zavinění nehody třeba i kvůli nepřítomnosti přímých svědků nebo absenci monitorovacího kamerového systému. Pojišťovny často rozdělí míru zavinění mezi oba řidiče. „Pokud se vám podobná nehoda stane, hned se porozhlédněte po okolí, jestli nenajdete svědka, který střet viděl a potvrdil by, které auto stálo a které bylo v pohybu,“ radí Zdeněk Novák.

7. Domluvte prohlídku auta s likvidátorem

Nejprve je nutné nechat vozidlo zkontrolovat likvidátorem pojišťovny, který stanoví rozsah a náhradu škody. „Zde si většinou může poškozený vybrat, zda bude chtít nechat udělat opravu rozpočtem (likvidátor po prohlédnutí vozu navrhne částku, kterou pojišťovna vyplatí poškozenému na účet), nebo provést opravu ve smluvním servisu pojišťovny. Nikdy ovšem nenechávejte vozidlo opravit dříve, než ho uvidí likvidátor pojišťovny,“ upozorňuje Filip Hubený.

A co když se stane nehoda před vašima očima?

Není ani nic příjemného autonehodu a její důsledky vidět. I taková situace je velice náročná na psychiku. Pokud se vám stane, že se před vámi srazí auta nebo bude jakákoliv jiná havárie, zvlášť, pokud jsou na místě ranění, zachovejte chladnou hlavu a vždy se snažte pomoci. Myslete nejdřív na vlastní bezpečí, pak pomáhejte ostatním. V blízkosti nehody nikdy nekuřte! Tady je návod sestavený dle informací na webech policie a hasičů:

  1. Zastavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti a tak, aby nebránilo příjezdu záchranky. Zapněte výstražná světla, oblékněte reflexní vestu. 
  2. Pokud tak ještě nikdo neučinil, označte místo nehody výstražným trojúhelníkem.
  3. Dále je vhodné předem si nasadit gumové ochranné rukavice z lékárničky a připravit si k ruce hasící přístroj.
  4. Obhlédněte situaci, zjistěte stav zraněných. 
  5. Pokud je to nutné, podle svých znalostí poskytněte první pomoc a zároveň volejte záchrannou službu. Dále policii a případně hasiče, pokud je třeba zraněné vyprostit z havarovaného vozidla. Je-li osoba v autě zaklíněna, násilím ji sami nevyprošťujte. Při poskytování první pomoci se soustřeďte na základní životní funkce, jako je vědomí, dýchání a krevní oběh. 
  6. Při nehodě na dálnici je třeba co nejrychleji dostat účastníky i další svědky nehody do bezpečí, například za svodidlo nebo kamkoliv mimo jízdní pruhy.
  7. Dále se můžete pokusit eliminovat vznik požáru vypnutím zapalování, zhasnutím světel nebo odpojením akumulátoru v poškozeném vozidle. Také je dobré zatáhnout ruční brzdu. 
  8. Řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!