Senát schválil novelu, která má pomoci v boji s kůrovcem. Jakým způsobem lze žádat o náhradu škody?

Senátem schválená lesní novela, která má usnadnit boj s kůrovcem, vejde v platnost v okamžiku, kdy ji podepíše prezident Miloš Zeman. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman. Novela kromě jiného stanovuje pravidla pro příspěvky soukromým vlastníkům lesů na jejich obnovu. Jak si můžete o náhradu škody zažádat?
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Pixabay

reklama

Senát ve čtvrtek novelu zaslal k podpisu prezidentovi navzdory kritice změn v myslivecké části novely. Podle nových pravidel by státní úředníci měli mít moc regulovat počty spárkaté zvěře – tedy srnek, divočáků nebo jelenů - která ničí sazenice stromů. Navzdory nesouhlasu s touto částí novely však v horní komoře převážil názor, že by vlastníkům lesů mělo být umožněno čerpání financí na obnovu porostů co nejdříve.

Do konce roku pro lesníky až 1,5 miliardy korun

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) věří, že do konce roku stát na náhradách vyplatí až jednu a půl miliardy korun. Současná novela však počítá pouze se ztrátami vlastníků lesů spojenými s kůrovcem do roku 2018. Za ty letošní chce na jaře žádat ministerstvo financí o další čtyři miliardy. Slíbil také, že spornou část napraví novým mysliveckým zákonem. „Právě z tohoto důvodu předložíme vládní novelu mysliveckého zákona, kterou tenhle dodatek změníme ve prospěch myslivců,“ uvedl.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 bude podle serveru eAGRI (centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízeným organizacím) poskytován všem vlastníkům nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů.

Les napadený kůrovcem

Biolog Pokorný: Kůrovec je obrovský průšvih. Pokud chceme vyřešit sucho, musíme na Šumavu vrátit vzrostlý les

Jakým způsobem lze žádat o náhradu škody?

„Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v uvedeném období (podle jednotlivých čtvrtletí) a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých čtvrtletích a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa,“ uvádí server. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb přitom budou muset lesníci prokázat příslušnými účetními, daňovými nebo výrobními doklady.

Žádost, která se bude sestavovat ve formulářové aplikaci, budou zájemci podávat ke krajskému úřadu kraje, na jehož území byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena. Formulář má být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zemědělství od okamžiku zahájení příjmu žádostí, který bude stanoven s ohledem na počátek účinnosti vládní novely lesního zákona.

V předloze novely je také uveden zákaz privatizace státních lesů, který se však netýká například směny lesů či prodeje ve veřejném zájmu. Omezení se má rovněž vztahovat na odvážení těžebních zbytků z míst, kde lesy nemají dostatek živin.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!