Sexuální aktivita v době před i po prvním infarktu snižuje riziko dřívějšího úmrtí, zjistili vědci

Lidé s aktivním sexuálním životem mají menší pravděpodobnost, že zemřou během následujících let po přežití prvního infarktu, než lidé žijící v celibátu. Sexuálně aktivní mají také nižší riziko kardiovaskulárních chorob a lepší zdravotní kondici. Naznačuje to podle agentury Reuters izraelská studie.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Pixabay

reklama

Vědci po dvaadvacet let sledovali osudy 1120 mužů a žen, kteří zažili první infarkt v pětašedesáti letech nebo dříve. Během sledovaného období jich 524 zemřelo.

Sexuální život snižuje riziko dřívějšího umrtí po prvním infarktu

Lidé, kteří před svým prvním infarktem měli sex častěji než jednou týdně, umírali ve sledovaném období s o 27 procent menší pravděpodobností než ti, kteří uvedli, že před srdeční příhodou už sexuálně nežili. Účastníci studie, kteří měli sex jednou týdně, umírali o 12 procent méně častěji a ti, kteří měli sex občas, ale ne často, umírali o 8 procent méně.

Souvislost mezi sexuálním životem a délkou života se ještě silněji objevila u lidí, kteří s aktivním sexuálním životem pokračovali po infarktu. Ve srovnání s lidmi, kteří neprovozovali po infarktu sex, umírali ti účastníci studie, kteří souložili (sic) méně než jednou týdně, o 28 procent méně. Respondenti, kteří holdovali sexu týdně, měli o 37 procent menší pravděpodobnost úmrtí a ti, kteří častěji než jednou týdně, měli o 33 procent menší pravděpodobnost smrti.

Drobné „nesrovnalosti“ studie

„Není divu. Lidé, kteří byli sexuálně aktivní, byli pravděpodobně ve vztahu, byli mladší a obecně zdravější,“ uvedl vedoucí oddělení behaviorálních věd a zdraví na university College London, Andrew Steptoe.

Lidé, kteří měli sex více než jednou týdně v roce před infarktem, měli na začátku sledovaného období v průměru 49 let, kdežto lidé, kteří neměli žádný sex v roce před srdeční příhodou, měli v průměru 58 let. Sexuálně neaktivní jedinci měli také častěji vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, diabetes nebo mnohačetné chronické zdravotní obtíže v roce před příhodou než lidé, kteří měli sex více než jednou za týden.

Ilustrační foto

Šálek kávy denně jako prevence proti obezitě či diabetu? Nová studie přináší zajímavá zjištění

Méně než polovina sexuálně neaktivních žila se stálým partnerem jeden rok před infarktem, zatímco stálý vztah mělo 93 procent sexuálně aktivních respondentů. 67 procent lidí, kteří neměli dvanáct měsíců před srdeční příhodou sex, ani nijak necvičilo.

Když tedy vědci zohlednili věk, životní styl, zdravotní kondici a socioekonomické faktory, souvislost mezi sexuální aktivitou a dožitím po infarktu se oslabila, uvedl Yariv Gerber a jeho kolegové z Tel Aviv University.

Častější sex zřejmě vede k biologickým změnám a lidem prospívá

Je pravděpodobné, že častý sex vede k biologickým změnám, které lidem dopomohou k delšímu životu, píše Gerberův tým. Sex je spojený s delšími koncovými částmi chromozomů, známými jako telomery. Ty mají tendenci se s přibývajícím věkem v důsledku stresu zkracovat. Pravidelný sex je také spojován s vyšší hladinou hormonu testosteronu u mužů i žen. Nízká hladina přitom souvisí se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních nemocí a s nízkou sexuální touhou. Častěji souložícím lidem tady hrozí menší riziko srdečních problémů.

Možné je také to, že sexuální aktivita je znakem lepšího zdraví než jeho příčinou.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!