Škody v bytě nebo na domě? Díky pojistce můžete mít část peněz na opravu do dvou dnů

Počasí nás překvapuje stále častěji. A právě živly působí nejvíc škod na našem majetku - ročně poničí desítky tisíc nemovitostí. Máme pro vás návod, jak bezpečně postupovat v případě pojistné události, abyste dostali peníze včas a v plné výši...
Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Rádce - Jak postupovat při řešení škod u pojištění majetku 02

reklama

Stačilo jen pár minut a řada lidí zůstala doslova bez střechy nad hlavou. Milionové škody na desítkách domů napáchala v polovině srpna neuvěřitelně silná vichřice především v Bohuslavicích na Náchodsku. Na reportáž, kde obyvatelé sčítali škody, se můžete podívat zde. „My jsme za letošní rok řešili asi 11 tisíc živelních škod, v loňském roce to bylo asi 9 tisíc,“ vypočítává mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Ale zároveň dodává, že za posledních pět let byla nejhorší situace v roce 2013, kdy v severních Čechách řádily povodně a škod bylo i dvakrát tolik.

Živly působí nejvíc škod

Právě vichřice, povodně, ale také třeba bouřky, oheň či záplavy jsou nejčastějšími příčinami škod, které pojišťovny řeší v rámci pojištění nemovitosti nebo domácnosti. „Tato rizika už jsou obsažená, tedy aspoň u těch větších pojišťoven, v základním pojištění, takže nemusí mít klient strach, že by neměl, pokud si zvolí nějaký balíčkový produkt, tato rizika pojištěna,“ říká Milan Káňa. Nejčastěji přitom dochází ke škodám, kdy se pojistné plnění pohybuje kolem 50 tisíc korun. Ovšem částky bývají i vyšší – například v případě požáru se šplhají k půl milionu na pojistníka. A způsobí ho někdy ne blesk, ale obyčejné cigarety. Další škody pak mají na svědomí prasklé hadice u domácích spotřebičů, ale také zloději, kteří se zaměřují nejvíc na nemovitosti ve větších městech.

Bohuslavice

Pojišťovny řešily škody za 4,24 miliardy korun. Jak postupovat, abyste dostali peníze za poškozené věci?

Nastala škoda. Jak nejlépe postupovat?

V případě škody, kterou způsobil živel či nehoda v domácnosti, je vhodné co nejdřív kontaktovat pojišťovnu, kde vám v prvním okamžiku minimálně poradí, co přesně dělat dál. To platí ostatně pro jakoukoliv událost v souvislosti s pojištěním nemovitosti či domácnosti (vykradený byt a podobně). Je ale třeba zajistit ještě další záležitosti. Tady je ideální a kompletní postup, jak při hlášení pojistné události postupovat:

Nechte místo ohledat

Byla–li škoda způsobena požárem nebo máte–li podezření ze spáchání trestného činu (např. krádež, vandalismus), je potřeba přivolat policii (158) nebo hasiče (150).

Škodu vyfoťte

Pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Vyfoťte jak celkový pohled na poškozené věci (nemovitost, movité předměty), tak i detaily poškozených částí.

Zabezpečte majetek

Provizorně zabezpečte majetek, aby se škoda nezvětšovala. Např. při poškození střešní krytiny dočasně zajistěte, aby do objektu nezatékalo. Začněte uklízet a sušit. Pokud je třeba začít okamžitě jednat, zejména ve chvíli, kdy hrozí další škoda (například kvůli zatékání vody), nečekejte na nic a začněte situaci řešit úklidem a odstraňováním škod. Není nutné nechávat věci tak jak jsou. „Ale vždy je důležité tu škodu nahlásit, aby pojišťovna věděla, že ta škoda vznikla a udělat alespoň nějakou základní fotodokumentaci. Nafotit poškozené věci, pokud by to byly věci, které se kazí, tak nafotit a vyhodit, nemusíte je skladovat,“ uklidňuje mluvčí Káňa.

Je-li to ale možné, nechte poškozené věci někde stranou, aby je mohl technik pojišťovny prohlédnout. A pokud se škoda vyvíjí, foťte průběžně.

Sepište poškozené věci a připravte si k nim podklady

Nachystejte se na nahlášení škody. Připravte si soupis poškozených či odcizených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří. Pokud máte, najděte k poškozeným věcem pořizovací doklady.

U poškozených staveb sepište rozměry poškozených stavebních součástí včetně druhu materiálu (např. rozměry místností včetně jejich výšky, druh malby; délku a druh materiálu poškozených okapů; plochu a typ poškozené střešní krytiny, případně počet poškozených střešních tašek; uvéďte případný vnitřní či venkovní obklad stěn – materiál, rozměry, počet kusů atp.).

Odhadněte škodu

Alespoň přibližně odhadněte celkovou škodu. Také evidujte případné náklady na opravu – i to může být součástí pojistného plnění.

Přečtěte si pojistné podmínky

V klidu si prostudujte, na co se vaše pojištění vztahuje, popřípadě jak vysokou máte spoluúčast. Tyto informace najdete v pojistných podmínkách, které se vztahují k vaší pojistné smlouvě. 

Pro nahlášení škody si připravte

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Místo a datum vzniku škody
  • Příčinu škody (popis škodního děje)
  • Identifikační údaje pojištěného
  • Kontaktní údaje případných svědků
  • Předpokládanou výši škody

Nahlaste škodu

Co nejdříve nahlaste škodu pojišťovně. Hlásit škodu může pojištěný nebo na základě plné moci zástupce pojištěného. Škodu lze nahlásit online, což pojišťovny už preferují, dále telefonicky na zákaznické lince, osobně na pobočce či písemně na formuláři.

Spolu s hlášením škody zároveň můžete dodat připravené podklady (policejní protokol, seznam poškozených věcí, fotodokumentaci, …). A to přiřadit k online hlášení, přinést osobně na pobočku nebo zaslat společně s formulářem.

Pracovník pojišťovny by pak měl přijít situaci vyhodnotit nejpozději následující den od nahlášení škody. Zjistí rozsah škod a sepíše zápis. 

Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Rádce - Jak postupovat při řešení škod u pojištění majetku 02

Kdy dostanete peníze od pojišťovny?

Jste v situaci, že potřebujete urychleně opravovat nemovitost? Kde rychle sehnat peníze, pokud nemáte momentálně dostatečnou rezervu na účtu? „Pokud jde o větší škody, kdy to šetření bude probíhat déle, tak u nás klient může požádat o zálohu a my mu v podstatě do druhého dne vyplácíme zálohu poté, co předá písemnou žádost technikovi. Takže může dostat až 50 procent z té předpokládané škody, aby právě mohl začít co nejdříve opravovat a celé pojistné plnění se mu doplatí, až se škoda došetří,“ vysvětluje Milan Káňa. U menších škod budete mít peníze v plné výši do týdne. Podrobně se řešení pojistné události věnujeme ve výše uvedeném videu.

Co může ohrozit výplatu peněz

Jako u každého pojistného produktu, i v případě pojištění bydlení můžou nastat problémy s vyplacením pojistky. Je třeba si pamatovat, že se pojištění vztahuje na náhodně vzniklé případy. To znamená, že byste neměli mít škodu na svědomí. Pokud například necháte otevřené okno v přízemí domu a zloděj vás díky tomu vykrade, pojišťovna v takové situaci neposkytne pojistné plnění. Platí, že byste se měli snažit předcházet vzniku nebezpečí, které může způsobit nějakou škodu. Určitá prevence může navíc eliminovat i výši celkové škody. Pokud například zjistíte, že se blíží bouřka, měli byste zajistit okna i dveře, uklidit volně stojící nábytek na zahradě a podobně. Nechte zkontrolovat hromosvod, před topnou sezónou zase pozvěte kominíka, který vyčistí otopnou soustavu - je to mimo jiné každoroční povinnost, která může zabránit velkému požáru domu.     

                                                                                                          Komerční sdělení

reklama

www.porovnej24.cz

reklama