Školy se postupně začnou otevírat! Kteří školáci zavítají do lavic jako první?

Výuka se do škol v plném rozsahu do července nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení s návratem žáků 2. stupňů ZŠ a středoškoláků nižších ročníků. Nejdřív by se už příští týden mohli studenti vrátit na vysoké školy, to ale pouze omezeně, v posledních ročnících, při společných aktivitách o počtu nejvýše pěti lidí.
Školy se budou postupně otevírat
Školy se budou postupně otevírat

reklama

Schéma otevírání škol, jak ho dnes schválila vláda:

Od 20. dubna:

Vysoké školy by se měly otevřít v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Účastnit by se jich mohlo vždy maximálně pěti najednou. Mohly by se tak konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

Individuálně by mělo být možné na vysoké škole navštívit knihovnu či studovnu, ale jen za účelem vyzvedávání či vracení knih.

Od 11. května:

Studenti závěrečných ročníků středních a vyšších odborných škol a konzervatoří by se měli mít možnost ve školách připravovat na maturitní a závěrečné zkoušky či absolutoria.

Měla by se obnovit individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.

Měla by rovněž znovu začít prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou či v diagnostických ústavech.

Od 25. května:

Do základních škol by se mohli vrátit žáci 1. stupně základních škol. Kolektivy by se dle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorách školy by bylo povinné.

Mohla by se obnovit výuka skupin po pěti dětech v základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky nebo ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže.

Od 1. června:

Mohly by se konat maturitní a závěrečné zkoušky ve středních a vyšších odborných školách nebo absolutoria na konzervatořích.

Ve středních a vyšších odborných školách by se mohlo konat praktické vyučování. Podmínky by měly být podobné jako v případě skupin žáků na 1. stupni základních škol.

Červen:

Mohly by se konat přijímací zkoušky na střední školy.

Mohly by se konat třídnické hodiny pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Tyto hodiny by měly sloužit ke konzultacím i vzdělávání.

 

ČTK

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!