SPD chce zakotvit zásadu "můj dům můj hrad", co to ale znamená? A kde všude se podobná legislativa vyskytuje?

Doktrína "můj dům, můj hrad" je často opřena o různé mýty a nepravděpodobné teorie. Proto naše redakce oslovila předního odborníka na střelné zbraně a sebeobranu Pavla Černého z hnutí Liga Libe, podle něhož je dobré podpořit jakýkoliv zákon, který ochraňuje slušné lidi.
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
guncarrier.com

reklama

„My, Liga Libe, podporujeme jakoukoliv aktivitu, která může zvýšit bezpečnost a může zvýšit práva té slušné části veřejnosti nad těmi se špatnými úmysly, kteří - i když jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa - tu budou stále a navěky,“ podpořil rozšíření zákona prezident organizace Liga Libe Pavel Černý. 

Černý také vyvrátil často rozšiřované mýty, které jsou se zákonem spojeny. „Mohli bychom se bavit o fungování či nefungování tohoto v USA, kde ani tam, jak lidé říkají, že někdo někde někoho střelí a pak ho odtáhne na svůj pozemek, nebo po něm střílí, když mu utrhne pár jablek, nejsou tyto věci pravdou,“ vysvětluje Černý. Ten zároveň odmítá slova bývalého kriminalisty Josefa Douchy, že podle nového návrhu by mohl majitel zastřelit i pachatele, který by šel krást jahody. „Sotva se asi něco takového stane," pochybuje. „Já bych měl asi strach z ostatních obětí a nehlásal bych to, že navýšení práva slušných lidí může působit kontraproduktivně,“ řekl.

Musí být splněno několik podmínek

Většina států USA omezuje právo použít zbraň jen k obraně domu, nebo například jako v Ohiu, vozidla, a to ještě za splnění několika podmínek. Doktrína "můj dům, můj hrad" neznamená, že každý člověk, který se nachází ve vašem domě, může být zastřelen. Pro naplnění doktríny musí zpravidla nastat tři skutečnosti. Za prvé resident domu nevytvořil bezpečnostně nezodpovědnou situaci. Za druhé obyvatel svého obydlí pevně věřil, že je v bezprostředním nebezpečí vážného ublížení na zdraví a za třetí neporušil svou povinnost utéci, jinými slovy, pokud měl šanci bezpečně opustit dům, tak toho měl využít. 

Vyšetřování se majitel ani tak nevyhne

„Na celém světe se užití zbraně, a to jak civilistou, někde v sebeobraně, nebo dokonce příslušníkem ozbrojené bezpečnostní složky, velmi přísně posuzuje. To, že se ten člověk ubránil a použil zbraň zákonně, tak často se pro něj rozjíždí následně velmi nepříjemná mašinérie, která mu poté, co třeba ten člověk - civilista čelil tomu nějakému ohrožení, útoku na vlastní osobu, přináší další a další traumata,“ uvedl Černý. 

Jako příklad může sloužit město Columbus v Ohiu, kde momentálně probíhá vyšetřování pro možné porušení doktríny "můj dům můj hrad". Majitel domu zpozoroval, že se v jeho nedaleké garáži svítí, rozhodl se tedy garáž zkontrolovat. V garáži spatřil tři mladíky, dva z nich na místě zastřelil, třetímu se podařilo utéci. V Ohiu se doktrína „můj dům, můj hrad“ vztahuje pouze na dům a vozidlo, proto se státní prokurátoři momentálně snaží dokázat, že majitel měl dost času na kontaktování police. Jeho garáž navíc nebyla spojena s domem a nacházela se několik metrů od něj, nedošlo tedy podle nich k bezprostřednímu ohrožení na životě. 

Devin Henderson a  Javier Harrison, zastřelení mladící v Ohiu.
Autor: WDTN/HEAVY/Facebook Devin Henderson a Javier Harrison, zastřelení mladící v Ohiu.

Zákon funguje bez problémů i na Slovensku

Lepším příkladem pro ČR je ovšem Slovensko. „Takovýto právní institut tam již je ve fungování hezkých pár let. Také tam byly hlasy, které od této nové klauzule odrazovaly a také tam se ukázalo, že se po jejím přijetí nic nestalo,“ sdělil redakci Černý. „Konečně velmi mediálně byl sledovaný případ herce Milana Kňažka, který použil v obraně zbraň a samozřejmě to bylo ihned prokázáno jako opodstatněné užití zbraně,“ doplnil Černý. 

Doktrína "můj dům, můj hrad" vzešla z tradic anglosaského systému a byla rozšířena zvláště v zemědělských řídce osídlených a zpravidla drsných oblastech, kde je kladen velký důraz na postarání se sám o sebe. Dojezdové vzdálenosti státních bezpečnostních útvarů v některých částech Spojených států jsou dodnes poměrně velké a ve spojitosti s tím je často obrana jednotlivce nejefektivnější volbou. Proto nepřekvapí, že je právo je v extenzivní formě uplatňováno například na Aljašce. Tam může jedinec použít smrtelnou sílu v sebeobraně proti nejen smrtelnému nebezpečí a vážnému fyzickému zranění, ale i únosu, sexuálnímu útoku a loupeži v „jakékoliv míře“.

reklama

reklama