Spory a dohady kam s odpadem. Na skládku, nebo recyklovat?

Neshody mezi Českou asociací odpadového hospodářství a Ministerstvem životního prostředí pokračují. Zástupcům skládkových firem se nelíbí postup ministerstva, které se chce řídit evropskými směrnicemi. 
Třídění odpadu foto youtube
Třídění odpadu foto youtube

reklama

„Je jasné, že sdružení v čele s ČAOH a skládkovacími firmami, které včera odeslaly do médií dopis adresovaný MŽP, chtějí bojovat všemi prostředky proti omezení skládkování, protože skládkování je v Česku velmi lukrativní byznys. Není tak žádné překvapení, že se snaží rozbít koncept nové odpadové legislativy, která míří jednoznačně ke zvýšení a posílení recyklace, odklonu odpadů ze skládek a k oběhovému hospodářství, a to zcela v souladu s novou evropskou legislativou,“ tvrdí mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

„K tomu se vyjádřím jednoduše. Ze 100 % plně respektujeme a jsme odhodláni splnit veškeré cíle definované novými evropskými směrnicemi, a to je odpověď na to, jestli chceme dál skládkovat nebo ne. Chceme splnit evropské cíle a plně je podporujeme. Přijde nám, že ten zákon nevede ke splnění cílů, a proto na to ministerstvo upozorňujeme,“  řekl nám výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Dopis, ke kterému se přidala Česká asociace skládkového hospodářství, podepsalo 19 subjektů a svazů zabývajících se likvidací různých druhů odpadů. Dopisem chtějí ministerstvu pomoci, tvrdí Havelka. „Rozpracovalo se nějaké řešení, na kterém se bylo schopno 19 subjektů shodnout a toto dáváme ministerstvu. Druhá věc, že když jsme si přečetli ten návrh odpadového zákona, tak jsme tam nenašli žádné nástroje na podporu finální recyklace, a přitom dle směrnic EU máme navýšit recyklaci odpadů o 1,43 milionů tun. To je obrovské číslo. A když v tom zákoně nejsou nástroje, které ty odpady nasměrují na recyklaci, tak jsme chtěli na toto ministerstvo upozornit a hodláme mu pomoci a budeme definovat nějaké nástroje, které chceme do toho zákona ukotvit. Nám není úplně jasné to, že třídící sleva, což má být motivací pro obce, aby co nejvíce třídily, tak končí v roce 2027. Přitom ty vysoké cíle recyklace má ČR dosahovat ještě v těch dalších letech, až do roku 2035. Takže my jsme chtěli, aby ta motivace pokračovala i v dalších letech a nechápeme proč končí“. Podle Ministerstva životního prostředí je zkušenostmi z Německa, Rakouska, Dánska, Švédska, Nizozemí a dalších států prokázáno, že jediným a funkčním nástrojem vedoucím jednoznačně ke zvýšení recyklace a k omezení skládkování je zvýšení skládkovacího poplatku. „To nám doporučuje už mnoho let jak Evropská komise, tak i OECD nebo Evropská agentura pro životní prostředí. Nový odpadový zákon tedy i v souladu s doporučeními zvýšení skládkovacího poplatku obsahuje, a to po dohodě s obcemi, konkrétně s vedením SMO ČR, i s průmyslovými svazy (Svazem průmyslu ČR nebo Hospodářskou komorou ČR), se kterými o nové odpadové legislativě diskutujeme již několik let a pokračovat v tom samozřejmě budeme i v rámci procesu vypořádání připomínek z připomínkového řízení“. 

Zvýšení ceny za skládkování odpadu bude mít podle tvrzení Petra Havelky negativní dopad na obce i lidi. „Jsme pro určité navýšení poplatku, to ano, ale na takovou úroveň, aby byl splněn Evropský cíl na 10 % komunálního odpadu. Ta výše, kterou navrhuje ministerstvo, je zásadně vyšší než ta skutečná výše pro odklon odpadu ze skládek. Jako příklad tohoto tvrzení využíváme slovenský zákon pro skladování odpadů, kde Slovensko pro zajištění odklonu odpadu ze skládek navrhlo 1170 korun v přepočtu, což je částka znatelně nižší než navrhovaná v ČR. Nevíme, v čem se tak významně lišíme, proč v ČR by měla být vyšší. Slovenský návrh je motivující v tom, že motivuje obce k třídění. Obce jsou rozděleny podle toho, jak třídí. Tedy čím více třídí, tak tím mají obce nižší poplatek za zbytkový odpad, což je výborné řešení a je to velice motivační. To způsobí to, že stát odmění obce za třídění. Kdežto v českém zákoně je rovnou vysoká sazba 1850 korun a na třídící slevu, která navíc končí v roce 2027, dosáhne jen část obcí a měst. Dosáhnou jen ti, kteří budou třídit 75 % komunálního odpadu. To je těžké splnit i pro malou obec, natož velké město. Na Slovensku jsou motivovány všechny obce a města bez rozdílu velikosti. Návrh ministerstva znamená navýšení nákladů na odpadové hospodářství. Další věc, což není dopad na obce, ale na ČR. Jsme toho názoru, že jak je ten zákon navržen, tak republika nesplní Evropou definované závazné cíle recyklace. Ptám se, jaké nástroje v tom zákoně jsou ty, že ten odpad odkloněný ze skládek nasměrují na recyklaci a ne do spaloven směsného komunálního odpadu, jak se obávají obce, a to je ten zásadní problém“.

Ministerstvo životního prostředí chce podle mluvčí o změnách i nadále vyjednávat. Kdy dojde k finální shodě, je zatím těžké odhadovat. Jak sám Havelka zmínil, úprava a vzájemná shoda na Slovensku v zákoně skládkování našim sousedům prý trvala lehce přes půl roku. U nás se tento problém řeší už pět let a stále není na dohled konečná shoda.

Martin Hlaváček

reklama

reklama