Stihne se Česko chytit trendu? Digitalizace může podle studie pomoci k růstu HDP o miliardy eur ročně

Ekonomika ČR od roku 2014 meziročně rostla, loni zaznamenala rychlý růst 4,6 %. Podle analytické společnosti McKinsey na tom můžeme být ještě lépe. Pro českou ekonomiku je podle studie "The Rise of Digital Challengers - Perspective on the Czech Republic" důležitá digitalizace, která může zvýšit hrubý domácí produkt (HDP) až o 26 miliard eur (přibližně 680 miliard korun) ročně.
Digitalizace ekonomiky
Digitalizace ekonomiky
freepik.com

reklama

Digitalizace podle analýzy může zvýšit produktivitu práce a zrychlit růst HDP o jeden procentní bod. Podmínkou je, že se Česká republika chytne trendu v západní a severní Evropě, a zdvojnásobí podíl digitální ekonomiky na HDP ze současných osmi na 16 %.

Co to v praxi znamená?

Digitální ekonomika je souhrn komunikačních a informačních technologií, které slouží k efektivnějšímu rozdělování zdrojů. Spadá sem například digitalizace státní správy. Veřejná správa může své služby občanům a podnikům zefektivnit například tím, že digitalizuje žádosti o stavební povolení, nové doklady nebo služby finanční správy.

Stejně tomu je v soukromém sektoru, kdy firmy zvyšují produktivitu ve výrobě, řízení lidí, komunikaci se státem a podobně.

TV jako digitální sen

Čína zase vede - jako první má digitálního moderátora zpráv

Digitální ekonomika se tak dotýká samotného státu, firem i běžných lidí. Využívání nových technologií a efektivních procesů může bránit počítačová gramotnost obyvatel. Aby ale ekonomika byla opravdu konkurenceschopná a mohla růst, je potřeba zapojení všech zmíněných článků.

Společnosti proto musí investovat do školení svých zaměstnanců a softwaru. Role státu by měla podle studie spočívat v rozvoji uživatelsky přívětivých služeb, podpory ICT projektů a podnikatelů. Lidé na trhu práce musí mít zájem o seznámení se s novými postupy a učení počítačové gramotnosti.

České výhody? Otevřený trh a IT odborníci

Když se vše jmenované podaří, může se Česká republika brzy zařadit k nejpokročilejším digitálním ekonomikám Evropy. Studie uvádí, že Česko má výhodu díky otevřenosti trhu, vysokému podílu IT absolventů a kvalitnímu školství.

"V současné době existují technologie, které v Česku umožňují automatizaci 52 % pracovních aktivit. Patříme tak mezi země s největším prostorem pro automatizaci na světě. Do roku 2030 bude 24 procent pracovních činností automatizováno, což odpovídá cca 1,1 milionu pracovních míst," dodal řídící partner McKinsey Dan Svoboda.

McKinsey vidí silné stránky v úspěšné digitalizaci finančního sektoru, průmyslu a oblasti komunikace. Slabou stránku vidí naopak ve veřejném sektoru a dopravě.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!