Systém Theses usvědčil poslance Ondráčka z plagiátorství

Pro online redakci TV Prima mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci Gabriela Sýkorová Dvorníková potvrdila, že poslanec Zdeněk Ondráček při psaní své disertační práce opisoval.
Zdeněk Ondráček v přímém tv-přenosu
Zdeněk Ondráček v přímém tv-přenosu
foto youtube

reklama

Mluvčí olomoucké univerzity uvedla, že kontrola problematizované disertační práce poslance Ondráčka proběhla jak pomocí systému Theses, tak následně „ručně“ odbornými pracovníky studijního oddělení a pedagogické fakulty. Zdeněk Ondráček podle univerzity „necitoval některé použité zdroje, některé zdroje nesprávně citoval a teoretická část je kompilací dříve publikovaných poznatků.“

Poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček v roce 2011 podal disertační práci na téma Násilí jako sociálně patologický jev v rodině. Již letos začátkem října média psala o tom, že je podezření, že poslanec ve své práci mezi citacemi z odborné literatury vkládal celé věty a dokonce odstavce z prací jiných studentů. Tehdy olomoucká univerzita tvrdila, že při odevzdání práce v roce 2011 proběhla kontrola a nic nenašla. Následně, zřejmě na podnět médií, dochází k zevrubné kontrole a nyní oficiálně univerzita vydala prohlášení o plagiátorství Zdeňka Ondráčka v jeho disertační práci. „Zdeněk Ondráček ve své disertaci Násilí jako sociálně patologický jev v rodině (Olomouc, 2011) porušil citační zásady, neuvedl citované zdroje nebo je uvedl nepřesně či nesprávně. Většinu teoretické části, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé, aniž by je sám analyzoval nebo kriticky posoudil jejich vztahy a souvislosti. Pouze je ve výčtech uvádí,“ píše se v prohlášení zaslaném naší redakci.

Olomoucká univerzita k tomu navíc dodává: „Zdeněk Ondráček porušil zásady a zvyklosti tvůrčí vědecké práce, jak jsou v současné době definovány v Etickém kodexu zaměstnanců a studentů UP.“

Podle olomoucké univerzity vzhledem k tomu, že Ondráček není členem akademické obce UP, nemůže být dán podnět k projednání tohoto případu Etickou komisí rektora UP, ani zahájeno disciplinární řízení. Navíc disertační práci obhájil již v roce 2011, a tak nelze ani zahájit řízení o zneplatnění obhajoby.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!