Téměř půl milionu řidičů v bodovém systému, 40 tisíc je vybodovaných!

Rychlost, pásy nebo telefonování za jízdy, to jsou nejčastější prohřešky českých řidičů. Podle dat Ministerstva dopravy bylo k 31. 12. 2019 v Centrálním registru řidičů evidováno 39 906 osob, které dosáhly 12 bodů a nesmí tak dále řídit motorová vozidla.
Bodový systém v Česku zpřísní
Bodový systém v Česku zpřísní
pixabay.com

reklama

Úřady v systému evidovaly 472 942 řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku (nebo trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidičů. Loni přišlo o řidičské oprávnění kvůli dosažení maximálního počtu trestných bodů 40 tisíc lidí. Mezi nejčastější přestupky, za které jsou udělovány body, patří podle statistik překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h, které tvoří až třetinu těchto přestupků. Následuje nepřipoutání se bezpečnostními pásy a používání mobilního telefonu za jízdy.

„Bodovalo“ přes padesát tisíc cizinců

Bodový systém neplatí jen pro občany České republiky. V systému bylo evidováno 52 328 řidičů – cizích státních příslušníků, kteří měli alespoň jeden bod. Na všech bodovaných řidičích se tak podíleli více než 11 %. Nejvíce „cizích“ řidičů bylo evidováno v Praze, kde tvořili téměř 18% podíl, naopak nejméně v Pardubickém kraji (přibližně 6 %). Celkem 2 395 cizinců dosáhlo 12 bodů, nejvíce (512) v Praze, nejméně pak ve Zlínském kraji (57).

Místo dvanácti už jenom šest

Ministerstvo dopravy připravuje nový bodový systém. Ten počítá se dvěma hranicemi udělovaných bodů, a to čtyři a šest. Nováčci za volantem by tak mohli přijít o oprávnění i po jediném přestupku. Podle ministerstva jsou šestibodové přestupky velmi závažné, čtyřbodové by měly fungovat jako varování. Zvýšit by se měly i peněžní pokuty za přestupky. 

Muži versus ženy

Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči - muži ve věku 43 let a řidičky - ženy ve věku 42 let. Při přepočtu na registrované řidiče se však k nejpočetnějším kategoriím řadí muži ve věku 24 let a ženy ve věku 25 a 31 let. Největší počet vybodovaných řidičů byl evidován ve věku 32 let, nejvíce žen s 12 body bylo evidováno ve věku 31 let. Relativní data (vůči registrovaným řidičům) pak uvádějí muže ve věku 32 let, ženy ve věku 33 let.

reklama

reklama