Tomáš Sokol odmítá v kauze Lidový dům politický tlak a říká: Povzdech o nemožnosti se domoci svého práva asi není namístě

Bez znalosti spisu je jakýkoliv komentář nezodpovědný. Ovšem i se znalostí je celkem zbytečný. Ve věci se jedná o spor o odměně advokáta a o smluvní odměnu. Nejvyšší soud ČR ve věci odměny shledal nedostatečně zjištěný skutkový stav a k tomu formální vady, říká pro online redakci TV Prima advokát Tomáš Sokol.
Tomáš Sokol foto youtube epravo
Tomáš Sokol foto youtube epravo

reklama

Vyjádření Tomáše Sokola

"Soudy, které ve věci rozhodovaly, podle Nejvyššího soudu (NS) tvrdí, že sporné strany se shodly na obsahu mandátní smlouvy a o rozsahu fakticky poskytnuté právní služby. NS o takové shodě ale ve spisu nenašel žádný důkaz. To znamená, že nebylo zjišťováno, jakou právní službu zesnulý advokát ČSSD vlastně poskytl. Jsou-li tyto výtky důvodné, jde o závažnou vadu.

Další výtka se týká nerespektování ustálené judikatury. A opět, pokud si ji soud nevymyslel, jde o vážnou vadu dřívějšího řízení.

Totéž se týká způsobu určení smluvní pokuty.

Summa summarum, z toho co lze zjistit, mělo předchozí řízení a obě vydaná rozhodnutí dost podstatné vady. Proto byla věc vrácena až k soudu prvého stupně. Více bude zjistitelné, až na elektronické desce NS ČR zveřejní zkrácenou verzi rozhodnutí. Ani potom ale nebude možné zabývat se spekulacemi o tom, zda je rozhodnutí výsledkem politického tlaku. Ale na mne to ten dojem rozhodně nedělá. Mandátní smlouvy a spory mezi advokátem a klientem jsou poměrně dost složité. Bez prokázání co advokát pro klienta udělal nelze učinit žádný závěr o tom, zda a jaký má nárok na odměnu. Zejména jde-li o odměnu podílovou.

S tím vším logicky souvisí i spor o smluvní pokutu. Jeho výsledek je krom jiného závislý i na tom, zda měla ČSSD vůbec něco platit. Zde opět NS chybí důkazy o tom, že původní žalobce vůbec nárok na zaplacení smluvní pokuty relevantním způsobem uplatnil.

V dalším řízení to právní nástupci žalobce asi budou mít dost těžké. Podle rozhodnutí NS budou muset prokazovat, jakou právní službu ve smyslu předpisů, uvádějících co právní službou je, zesnulý advokát ČSSD poskytl. Kromě toho, že se sám advokát už k tomu nebude moci vyjádřit, bude asi hrát roli značný časový odstup.

Nicméně ani obecný povzdech o nemožnosti domoci se svého práva asi není namístě. Anebo ne plně. Tohle je asi extrémně složitý spor, a tak běžná časová kritéria nelze aplikovat."

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!