USA: Čtyři mušketýři a sedm statečných chtějí změnit Demokratickou stranu

Objevila se na americkém politickém nebi jako hvězda, stoupá závratnou rychlostí vzhůru a zanechává za sebou zářnou stopu jako meteor.
Alexandra Ocasio Cortes foto youtube
Alexandra Ocasio Cortes foto youtube

Alexandra Ocasio Cortez dokázala během několika měsíců vytvořit rychlostní rekord v politické kariéře. Její jméno je dnes známé jako firemní značka, novináři používají zkratku AOC a mluvící hlavy „ejousí“.

Loni v listopadu porazila AOC politického matadora, desetinásobného demokratického kongresmana  Josepha Crowleyho, a způsobila největší překvapení doplňovacích voleb do obou zákonodárných sborů ve Washingtonu.

Letos v lednu jako nejmladší novicka Kongresu představila národu jménem Demokratické strany  ctižádostivý plán politické, hospodářské a sociální přestavby Ameriky nazvaný Great New Deal. Lze v něm poznat rukopis Berni Sanderse, který se znovu uchází o nejvyšší úřad v zemi v naději, že vedení strany ho nepodrazí jako v roce 2016.

Po vstupu do Kongresu byla zvolena do jeho vlivného Finančního výboru, který dozírá na Wall Street a Federální banku, rozhoduje o daních a jiných státních příjmech, jakož i tom, kdo a co z nich dostane. To tu ještě nebylo, aby politický zelenáč hned dostal tak velkou odpovědnost.  Totéž platí o jejím zvolení do Výboru pro dohled a reformy, který  má tak širokou právní a soudní pravomoc, že je nevlivnějším a nejmocnějším orgánem Kongresu.

Not bad, velmi úctyhodné pro mladou ženu, která ještě nedávno stála za pultem taco baru v newyorském Bronxu.

Šátral jsem v paměti, kdo jiný se tak nečekaně vynořil a stal se politickou a mediální veličinou. Napadl mě Dubček. Alexander a Alexandra, to je podobné. Jde však o asociace jmen, o nic jiného. Dubček se dostal na orbit vůlí a přičiněním strany, které sloužil dlouhá léta a získal si její důvěru. Alexandra nemá žádné stranické zásluhy, jak tedy získala důvěru demokratů, kteří ji loni poslali do volebního klání proti svému muži v New Yorku?

Proměna

AOC se  narodila v newyorském Bronxu Blance Ocasio-Cortezové a architektovi Sergiu Ocasiovi, jehož matka pochází z Portorika. Po střední škole Yorktown High School (2003–2007) získala bakalářský titul na Bostonské univerzitě ve státě Massachutes. Studium ukončila v roce 2011 s titulem v ekonomice a mezinárodních vztazích.

Ve 22 letech založila obchod s knihami v Bronxu, který zkrachoval. Podívejte se, jak vypadala tehdy  wonky horn-rim glasses a srovnejte to s fotografií na volebním plakátu hip pricey red lipstick. Její obličej byl zcela předělán. Její volební kampaň byla na vysoké profesionální úrovni, čili drahá, propagační materiál nesmírně působivý a chytrý, tudíž velmi nákladný. AOC změnila nejen svůj vzhled, ale také chování a životopis,  v němž zamlčela měšťanský původ a naznačovala, že pochází ze sociálně potřebné rodiny.

Ta proměna nepřišla sama od sebe. Někdo musel objevit nebo spíše vytušit v ní skryté možnosti a talent hrát politickou roli a stát se mediální osobností.

Musel to být sponzor, který nemá hluboko do kapsy a má bohaté a vlivné přátele.

Kdo jí poslal výtah, který ji vyzvedl z podsklepí do nejvyšších pater moci?

V posledních týdnech se o tom objevila řada dohadů. Padla jména obvyklých konspirátorů jako je Soros, avšak jen jedno vysvětlení je podloženo fundovanými články investigativních novinářů a dokumentárními záběry a nahrávkami.

Nespokojenci  

Uvnitř Demokratické strany se utvořila  vlivná skupina mladých nespokojenců, kteří si říkají Justice Democrats (JD), volně přeloženo demokraté za /sociální/ spravedlnost. Chtějí, aby se strana vrátila ke svým kořenům a stala se znovu obhájcem zájmů dělného lidu. Považují minulé a současné vedení vlídně řečeno za oportunistické. Podle nich vrchnost pytlačila z politické zištnosti  v ideologickém revíru konzervativců tak dlouho, že demokratičtí a republikánští zákonodárci jsou jeden za osmnáct a druhý za dvacet. Například v sociální oblasti Demokratická strana zásadně nic nenamítá, aby se bohatým ulevilo a chudým přitížilo; výhrady má pouze o kolik a kdy.

JD poukazují na fiaska evropských sociálních demokracií, jež prohrávají jedny volby za druhými, protože se odrodila svému poslání, a varují, že také v Americe se členská základna demokratů začíná drolit.

Změnit stranu zevnitř

Představiteli a mluvčími JD v Kongresu jsou Alexandra Rojas a Nasim Thompson. V zákulisí tahají za nitky podnikatel a multimilionář Saikat Chakrabati spolu Cenkem Uygurem, známým právníkem a mohovitým obchodníkem.  Ti čtyři mušketýři rozhodli, že zakládat novou partaj  by k ničemu nevedlo a že jediná cesta je změnit Demokratickou stranu zevnitř. To znamená dostat do Kongresu  lidi, kteří jim budou zavázáni a které budou ovládat. Šli na to jako filmaři, když hledají herce. Vyhlásili konkurz a dostali deset tisíc nabídek. Jedna z nich přišla od barmanky z Bronxu. Shledali tuto uchazečku výřečnou, pohotovou,  inteligentní, zábavnou. A co bylo hlavní, měla nejen charisma,  ale také náležitou míru ctižádosti, aby ji utáhli na vařenou nudli.

JD vybrali sedmdesát osm kandidátů, nasadili je do loňských doplňovacích voleb do Kongresu a sedm z nich  zvítězilo v závěrečném kole. Spolu s  AOC to byli Raul Grijalva, Ro Khanna, Aynna Pressley a muslimky IIhan Omar a Rašída Tlaib.  Obě se po příchodu do kongresu dopustily urážky majestátu. Omar se odvážila kritizovat Izrael za postoj k Palestincům a Tlaib řekla o prezidentu Trumpovi, že je psí syn, který bude zbaven úřadu.

Meteor nebo stálice?

„Máme v kongresu sedm statečných,“ pochválil si Cenek Uygur.

Saikat Chakrabarti, považovaný za levičáka, je mentorem  AOC a otcem  její politické víry, která hlásá zdravotní péči pro všechny, právo na práci, bezplatné vysokoškolské vzdělání, stop neomezenému financování politických kampaní a zpřísnění prodeje střelných zbraní.

Vzniká v Demokratické straně akceschopné levé křídlo? Podaří se čtyřem mušketýrům a sedmi statečným trochu pootočit kormidlem korábu demokratů?

Odpověď přinesou příští měsíce a do zahájení prezidentské kampaně v příštím roce bychom měli mít aspoň polojasno.  Z programu, s nímž půjde Demokratická strana do voleb, vyčteme zda a nakolik v něm budou zakotveny hlavní články New Green Deal. Uvidíme, zda vedení strany dá Berni Sandersovi novou šanci. A zda Alexandra Ocasio Cortes prolétne na politickém nebi jako meteor, nebo bude na něm zářit jako stálice.  Tento velice významný úkaz bychom už měli začít  pozorně sledovat. Ze zájmu a pro poučení. Pro členy ČSSD by  to mělo být povinné!

 Jan Vítek

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama