Ústavní soud rozhodl: Majitelé domů a bytů mají nárok na odškodnění

Majitelé bytů a domů, kteří se v letech 2002 až 2006 museli řídit regulovaným nájemným, mají právo na odškodnění. Rozhodlo tom Ústavní soud, který řešil případ vlastníka z Prahy. Co toto rozhodnutí znamená a co na něj říkají majitelé domů?
30. 1. 2018 ZPRÁVY: ÚSTAVNÍ SOUD ROZHODL: MAJITELÉ DOMŮ A BYTŮ MAJÍ NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ
30. 1. 2018 ZPRÁVY: ÚSTAVNÍ SOUD ROZHODL: MAJITELÉ DOMŮ A BYTŮ MAJÍ NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ

reklama

Podle Ústavního soudu stát po majitelích neoprávněně žádal nižší nájemné, a to i přesto, že regulovanou cenu Ústavní soud v roce 2007 zrušil. Plné dorovnání do výše tržního nájemného by tak měli dostat všichni poškození vlastníci, u kterých v současnosti probíhá soudní řízení.

„Obecné soudy by měly do budoucna při určování výše náhrady za omezení vlastnického práva vycházet primárně z rozdílu mezi tržním nájemným, mezi nájemným daným v daném čase a v daném místě, a mezi nájemným, kterého pronajímatelé mohli dosahovat podle tehdejších předpisů,“ uvedl Ústavní soud ve svém usnesení.

Delft, Nizozemsko

Rozhovor: Jak se žije v Nizozemsku?

Majitelů se zastal i Evropský soud pro lidská práva

Českých majitelů se už v minulosti zastal Evropský soud pro lidská práva. Ten tvrdil, že regulované nájemné upíralo vlastníkům jejich právo. Zdlouhavé projednávání soudy kritizuje i Občanské sdružení majitelů domů a bytů. Z původních pěti tisíc lidí, kteří žalovali stát, údajně v současnosti zůstal jen zlomek.

„Tento rozsudek Ústavního soudu je přijat v okamžiku, kdy naprostá většina poškozených už nemá možnost uplatnit toto právo, poněvadž proběhla promlčecí lhůta, kdy se měli obrátit na soud se žádostí o odškodnění,“ upřesnil pro zpravodajství FTV Prima předseda Občanského sdružení majitelů domů ČR Tomislav Šimeček.

Podle už dřívějšího rozhodnutí Ústavního soudu za uplynutí promlčecí doby může právě stát, který oprávněné nároky majitelů neřešil včas. Jejich stížnosti tak na základě dnešního rozhodnutí budou muset znovu řešit české soudy.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!