V anketě Ropák 2018 nejsou lidé nakloněni výstavbě plavebního kanálu u Přelouče

Vítězem ankety Ropák roku 2018 se stal předseda Asociace D-O-L Jan Skalický, neboť považuje výstavbu plavebního kanálu u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy a budoucí území NATURA 2000 za správný investiční záměr.
plavba po Labi ilustrace foto youtube
plavba po Labi ilustrace foto youtube

reklama

Účastníci ankety tím chtějí protestovat proti záměru stavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun, který má vést přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech s výskytem dvou vzácných druhů modrásků a dalších asi 70 zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž biotopy by byly zničeny. Přitom jeho dopravní vytížení, splavnění Labe do Pardubic, v době klimatických změn je velmi sporné. Mnozí poukazují na to, že dnes je splavnění Labe do Chvaletic sporné, když se sem údajně vozí uhlí vlakem.

Koordinátor ankety Miroslav Patrik z Dětí Země – Brno vytýká Janu Skalickému „vehementní podporu výstavby společně s dalšími vodními dopravními stavbami v kraji, a to svými lobbistickými akcemi jako je vydání Přeloučského memoranda loni v srpnu.“

U projektu se jedná o umožnění splavnění Labe, aby lodě mohly doplout až do Pardubic. Projekt má svoji historii již na začátku devadesátých let a zatím vždy narazil na problém s posudkem vlivu stavby na životní prostředí. Za projektem stojí řada místních politiků z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje, představitelé regionálních firem a zástupci lodní dopravy. Přesto se zatím ekologům daří projekt mařit.

Přeprava zboží na řekách v ČR klesá nepřetržitě od roku 2015. V roce 2006 bylo přepraveno 2,3 milionů tun a v roce 2018 již jen 1,37 milionů tun.

Jan Skalický je předsedou Asociace Dunaj-Odra-Labe. Rovněž tento projekt narazil na protesty ekologů a aktivistů. Za tímto projektem stojí především prezident Miloš Zeman. Ekologové poukazují na negativa jako rozšíření nepůvodních rostlin do české přírody, dále vysoušení krajiny a také pokles hladiny a zásob podzemních vod.

Organizace Děti země, která Ropáka za antiekologický počin uděluje již od roku 1992, uděluje rovněž cenu za antiekologický výrok - Zelenou perlu. Tentokrát ji získal poslanec Foldyna za projev na podporu výstavby jezu u Děčína.  V Poslanecké sněmovně uvedl: „Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.“

Mirko Radušević

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!