V EU se bude hlasovat o rezoluci proti diskriminaci LGBT. Polsko má odsoudit „zóny bez LGBT“

Evropský parlament dnes bude hlasovat o rezoluci ohledně veřejné diskriminace a nenávistných projevů vůči LGBT osobám. Jedním z důvodů rezoluce je odsouzení takzvaných zón bez sexuálních menšin (LGBT free zón), které se objevily na řadě míst v Polsku.
Samolepka zóny bez LGBT
Samolepka zóny bez LGBT
@End_Violence1/Twitter

reklama

Rezoluce Evropského parlamentu s odkazem na Všeobecnou deklaraci lidských práv přijatou OSN, na Smlouvu o Evropské unii, Evropskou konvenci o lidských právech a další přijaté listiny, ustanovení a jiné materiály mimo jiné vyzývá k dodržování povinnosti členských států EU chránit základní práva a svobody všech občanů EU včetně lidí LGBTI bez výjimky a k přijetí odpovídajících opatření zaměřených proti diskriminaci LGBTI.

Státy mají příjmout opatření k ukončení diskriminace LGBT

V rezoluci, o níž budou evropští poslanci hlasovat, se mimo jiné píše, že Evropský parlament: „Lituje skutečnosti, že osoby LGBTI zažívají šikanu a obtěžování, které začíná ve školách, a naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby přijaly konkrétní opatření k ukončení diskriminace LGBTI lidí, která může vést k jejich šikaně, zneužívání nebo izolaci, zejména ve vzdělávacích zařízeních; důrazně odsuzuje skutečnost, že veřejné orgány v některých členských státech brání školám v naplňování jejich role v oblasti prosazování základních práv a ochrany osob LGBTI…“

Ve stejném odstavci se píše, že EU „zdůrazňuje význam zdravotní a sexuální výchovy, zejména pro dívky a mladé LGBTI, kteří jsou zvláště zasaženi nespravedlivými genderovými normami.“

Ilustrační foto: pražský primátor Zdeněk Hřib vyvěšuje duhovou vlajku

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Zítra ráno vstanu a začnu menstruovat… I muži mají své dny

Polsko a zóny bez LGBT

Evropský parlament v rezoluci také „vyzývá Polsko, aby důrazně odsoudilo diskriminaci osob LGBTI, a to i tehdy, pochází-li od místních úřadů, a aby zrušilo rezoluce napadající práva LGBTI, včetně místních ustanovení proti ‚LGBTI ideologii‘…“

V červenci letošního roku vydal konzervativní list Gazeta Polska v jednom ze svých výtisků nálepky „zóna bez LGBT“, na nichž byla duhová vlajka přeškrtnuta černým křížem. Tyto nálepky pak majitelé lepili například na své restaurace nebo novinové stánky. Šéfredaktor novin Gazeta Polska Tomasz Sakiewicz v polské televizi podle CNN tehdy uvedl, že nálepky jsou v „opozici proti násilnému zavádění LGBT ideologie“. Polský soud měl ještě koncem července zakázat distribuci inkriminovaných nálepek.

Co se týká Polska, tak na jihovýchodě země je údajně již přes třicet samospráv, které svá vojvodství, okresy a obce deklarovaly jako „LGBT free“, tedy bez LGBT ideologie. Ačkoliv se má jednat o symbolická gesta, setkávají se s kritikou aktivistů i zahraničí, že se snaží vyloučit LGBT osoby ze společnosti.

Sledování nenávisti a přijetí pozitivních opatření vůči LGBT

V projednávané rezoluci také Evropský parlament „vyzývá všechny členské státy, aby sledovaly nenávistné projevy veřejných orgánů a zvolených zástupců během lokáních, regionálních i státních voleb a přijaly proti nim důrazná a konkrétní opatření a sankce“.

Členské státy jsou rezolucí také vyzvány, aby dodržovaly svou povinnost chránit základní práva a svobody všech občanů EU, včetně LGBTI osob bez výjimky na státní i lokální úrovni, a aby přijaly pozitivní opatření ke zvýšení sociálního přijetí vůči LGBTI komunitě.

reklama

reklama