Václav Klaus o perspektivách Evropy: Musíme Západu pomoci, aby se k němu vrátil Západ

Bývalý český prezident Václav Klaus promluvil na ekonomické konferenci Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze o perspektivách Evropy. Podle něj je Evropa vyhořelá, a proto žádné perspektivy a žádnou budoucnost nemá. Dominantní EU-ideologie podle něj narušuje klíčové, historicky prověřené pilíře tradiční evropské společnosti.
Ilustrační foto: Václav Klaus a Viktor Orbán
Ilustrační foto: Václav Klaus a Viktor Orbán
@Institutvk / Facebook

reklama

Václav Klaus uvedl na svém webu podklady k onomu proslovu, z něhož přinášíme několik výňatků.

„Člověk musí být mimořádně zarputilý, necitlivý a ideologicky předpojatý, aby tragické defekty Evropské unie neviděl… Na rozdíl od politicky korektní, tedy povolené kritiky EU jsem přesvědčen, že dlouhou dobu známé defekty EU jsou vrozenými vadami, tedy nikoli parciálními chybami, které je možné vyřešit ve starých kolejích jdoucími reformami… v tomto případě ani reformy, ani něco jako perestrojka nestačí,“ uvádí ex-prezident na začátku projevu.

Ilustrační foto

KOMENTÁŘ: Svatá Lucie nemusí být žena, rozhodlo Malmö. Tak to ani Panna Marie, ne? Stejně porodila coby panna. A Ježíšek bude LGBT?

Politická soutěž ideí vytlačena ze scény

„Skutečná politická soutěž idejí a politických programů byla v dnešní Evropě nahrazena politickou korektností, moralistickými výroky, enormní mediální manipulací, ale – v neposlední řadě – i mlčením a tabuizováním řady důležitých témat. Žijeme v politicky korektním (to znamená neupřímném), více a více monoideologickém světě...“

„Dnes dominantní EU-ideologie (kterou nazývám evropeismem) narušuje klíčové, historicky prověřené pilíře tradiční evropské společnosti:

- národní stát je považován za podhoubí nacionalismu (a válek), a proto je nahrazován regiony;
- rodina je narušována agresivním genderismem a feminismem, prosazováním různých typů registrovaného partnerství a manželství osob stejného pohlaví a zpochybňováním přirozené sexuální orientace mužů a žen;
- v národním společenství původně pevně zakořeněný člověk, je odsouván na druhou kolej, má se stát Evropanem. Je snaha vytvořit nového evropského člověka, jakéhosi ‚homo bruxellarum‘. Je uměle podporováno smíchávání občanů různých evropských zemí a – zejména v poslední době – je podporována a organizována masová migrace jednotlivců bez evropských kořenů do Evropy“

Ilustrační foto

KOMENTÁŘ: Vteřinu po pádu Schengenu nastane pravěk, chaos, přinejmenším skončí vesmír

Politická korektnost, multikulturalismus, human-rightismus

„To, co se dnes děje v Evropě, je prováděno pod záštitou politické korektnosti, multikulturalismu a human-rightismu. Tyto ‚ismy‘ se staly hlavním opodstatněním pro zablokování vážné diskuse o základních tématech naší doby, pro potlačování svobody slova, pro indoktrinaci nových generací a pro umlčování opozice. Dnešní stupeň manipulace a indoktrinace evropské společnosti připomíná těm z nás, kteří jsme se vždy snažili žít s otevřenýma očima, éru pozdního komunismu.“

„Zejména my – se svou zkušeností komunismu – máme specifickou zodpovědnost. Měli bychom se stát strážci starých dobrých evropských hodnot a tradic. Jsem přesvědčen, že v tomto smyslu máme jisté komparativní výhody, které na Západě nemají. Nepovažuji za přehnané, když opakovaně říkám, že musíme Západu pomoci, aby se k němu vrátil Západ.“

O likvidaci národních států a migraci

„Mluví se např. o demokratickém deficitu dnešní EU. Její protagonisté a ideologové to však jako negativum nevidí, z jejich pohledu je to naopak obrovská výhoda. Umožňuje jim to uskutečňovat své nedemokratické plány bez ohledu na názory občanů evropských zemí. Evropský démos, lid v politickém slova smyslu, nejen nepotřebují, ale ani nechtějí. Ten by jim jejich plány znemožňoval. A protože politický lid existuje jen v národních státech, jsou ‚staré‘ evropské státy hlavním předmětem ataku dnešních evropských progresivistů. Proto se snaží tyto státy maximálně oslabit. Otázka, zda je možné, aby země střední a východní Evropy uhájily v Evropské unii svou identitu, je kardinálním tématem naší doby i mého vlastního života.“

Socha Karla Marxe, Trevír

KOMENTÁŘ: Češi podle Posselta míří zpět ke komunismu. Kdeže soudruzi vztyčili sochu Marxe?

„Likvidaci národních států si však demos v členských státech EU nepřeje. Přejí si to pouze politické, mediální, akademické a kulturní elity, které fascinuje možnost vládnout (či alespoň radit) celému kontinentu. Ty se také nesmírně radují z oslabení demokratické, voličské kontroly vzdálením se od svých voličů dostatečně daleko.“

„Dnešní masová migrace destabilizuje Evropu politicky, ekonomicky i civilizačně-kulturně a ke vzniku oné kýžené evropské identity v žádném případě nepřispívá.“

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!