Více než 60 procent lidí považuje polistopadový režim za lepší nežli komunistický

Téměř dvě třetiny lidí (64 %) považuje režim po událostech listopadu 1989 za lepší nežli režim předcházející, vyplývá to z průzkumu společnosti STEM. Jen 16 % Čechů potom považuje současný režim za horší. Jde tak o největší spokojenost Čechů se stávajícím režimem za poslední desetiletí. Průzkum také zjistil, že nejvíce jsou se současným režimem spokojeni mladí lidé a voliči pravice.
Zdroj: Stem
Zdroj: Stem

reklama

Šetření společnosti STEM také ukázalo, že podíl lidí, kteří hodnotí oba režimy jako stejné, je dlouhodobě relativně stabilní. „Poměr mezi stoupenci a kritiky současného režimu však v posledních 30 letech poměrně dramaticky kolísal. Zpočátku vysoký podíl příznivců současného režimu postupně oslaboval,“ píše se v průzkumu. Nejvíce se k sobě příznivci a odpůrci režimu přiblížili v období 1997–2000. V té době vypukla po tzv. sarajevském atentátu vládní krize, která donutila tehdejšího premiéra Václava Klause podat demisi. Následující roky jsou potom spojeny s měnovou turbulencí, vyhrocenými volbami a opoziční smlouvou mezi ČSSD a ODS. 

Většina lidí má zato, že současný režim je lepší pro jejich děti

Přes 60 % lidí si také myslí, že současný režim přináší lepší budoucnost jejich dětem než režim komunistický. Přestože se jedná za poslední desetiletí o nejvyšší číslo, tak se stále jedná zhruba o desetiprocentní pokles oproti raným devadesátým letům. Tehdy bylo 74 procent Čechů přesvědčeno, že nový režim přinese jejich dětem lepší budoucnost nežli ten předcházející. Časové srovnání tohoto hodnocení je přesto poměrně stabilní a do určité míry je do něj reflektována spokojenost s jednotlivými vládami a hospodářskou situací země. 

Nejvíce si současný režim pochvalují mladí lidé

S vývojem u nás v posledních třiceti letech má většina lidí napříč věkovými skupinami smíšené pocity. Nejvíce jsou poté spokojeni mladí lidé ve věku 18 až 29 let, celých 34 procent z nich považuje vývoj od revoluce za výrazně až dostatečně uspokojivý. S dosažením věku poté spokojenost s polistopadovým vývojem klesá. Jen 21 procent obyvatel nad 60 let považuje vývoj od revoluce za uspokojivý. Naopak 24 procent obyvatel nad 60 let je s vývojem posledních třiceti let nespokojeno.

Rozdíly napříč politickým spektrem

Většina voličů pravice i levice považuje současný režim za lepší nežli režim před rokem 1989. Mezi jednotlivými skupinami politického spektra jsou však velké rozdíly. V případě voličů, kteří sami sebe zařadili na politickou pravici, je se současným režimem spokojeno 84 % respondentů. U středových voličů je však toto číslo o 20 % nižší, tedy 62 % respondentů. Jen 44 % voličů levice je potom spokojeno se současným režimem. Zajímavé je, že zatímco jen 7 % pravicových voličů považuje současný režim za „asi tak stejný“ jako předcházející režim, tak téměř stejné procento středových (25 %) i levicových voličů (21 %) považuje nový demokratický režim za „asi stejný“ s předcházejícím nedemokratickým režimem. 

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 11. až 25. října 2019. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1002 respondentů. Na výzkumu pracovalo 225 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

reklama

reklama