Více než sto tisíc seniorů čelí exekucím. Z důchodu vyplácí i více než deset pohledávek

Exekuce jsou strašákem nás všech. Dokážete si ale představit dostávat se z dluhů jenom ze starobního důchodu? V exekuci je současně až sto dvacet tisíc Čechů nad šedesát let. Někteří jich mají dokonce víc.
Důchodci jsou stále chudší
Důchodci jsou stále chudší
pixabay.com

reklama

Senioři upadají do stále větší chudoby. Většina se zadluží před odchodem do důchodu a s opuštěním zaměstnání se jejich finanční situace rapidně zhorší. „Dramaticky se sníží jeho příjmy a on přestává zvládat závazky, které si vzal ještě v produktivním věku,“ uvádí člen Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení Karel Schwarz.

V současné době je zadluženo až 120 tisíc Čechů nad 60 let. Téměř 40 % z nich čelí třem a více exekucím a desetina dokonce postupně vyrovnávat i více než deset pohledávek.  Přitom průměrný důchod je něco málo přes dvanáct tisíckorun. Většina ale musí vyjít i s mnohem menšími částkami. Navíc početná je rovněž skupina lidí v předdůchodovém věku, která se již nyní potýká s nezvladatelnými dluhy.

Nepříznivě pro seniory působí i rychlý růst cen za věci nezbytné pro život. „Vysoké náklady za bydlení, základní potraviny a léky nejvíce dopadají na seniory, kteří zůstali sami,“ varuje Martina Zikmundova z České asociace streetwork.

Nejvíce jich žije v Ústeckém kraji.

David: Dluhy jsou obrovské stigma. Do exekuce se dostal kvůli hypotéce

Důchodci nejsou schopni z nízkého důchodu splácet například náklady na vymáhání

Právě tyto mandatorní výdaje v Česku oproti průměru Evropské unie rostou mnohem rychleji. Následkem toho důchodci častěji končí na ubytovnách nebo na ulici, protože nemohou finančně vyjít. Podle Zikmundové se pak s tímto trendem nejčastěji setkávají ve městech.

Pro seniory, kteří se chytí do této dluhové pasti pak není snadné východisko. „Z nízkého důchodu, který je jejich jediným příjmem, nejsou důchodci schopni splácet narůstající úroky, ani náklady na vymáhání,“ vysvětluje Radek Hábl z Agentury pro sociální začleňování a autor Mapy exekucí. Do ještě horší situace se pak dostávají ti, kterým zemře partner. Ztratí tím jeden celý příjem a zároveň se jim sníží i nezabavitelné minimum.

V současné době jsou kritéria pro vyhlášení osobního bankrotu velmi přísná. Dlužníci tak na něj ve většině případů nedosahují. Nadějí by pro seniory v exekuci mohla být pro dnešní i budoucí seniory odstranění těchto bariér a novela insolvenčního zákona, o které se bude brzy hlasovat. Doba oddlužení by se tak zkrátila na 3 roky po vzoru členských zemí Evropské unie.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!