VIDEO: Jak se chovat při povodních nebo blackoutu? Děti se učily nasazovat plynové masky

Jak se chovat při povodních nebo blackoutu?
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Spolek dobrovolníků na ochranu obyvatelstva uspořádal akci, na které se děti učily, jak se chovat v případě živelných pohrom, jako jsou povodně nebo blackout. Některé z nich si tak poprvé v životě mohly vyzkoušet nasadit plynovou masku nebo respirátor. Navíc se dozvěděly i to, jak poskytnout první pomoc a kam volat v případě nouze.

Reklama
Reklama