VIDEO: Parkovat či neparkovat? Značka uprostřed parkovacího místa mate řidiče

Pokračujeme v seriálu bizarností, které nám posíláte a které jsou kolem vás. Divačka Eva tentokrát poslala video z parkoviště u příbramského supermarketu. Postavení značky vymezující parkování pro tělesně postižené je velmi neobvyklé! Podívejte se na video. Oslovili jsme dopravního experta, který nesmyslnost místa zabudování značky potvrdil.
Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Nesprávně umístěná dopraví značka mate řidiče

reklama

Ne každý řidič si totiž při pohledu na celou situaci uvědomí, že na zemi chybí stejné označení - tedy symbol pro vozíčkáře - a váhá, jestli vůbec smí zaparkovat. Proč je značka ale uprostřed normálního parkovacího místa? To navíc rozměrově neodpovídá zvětšenému parkovacímu prostoru pro osoby s tělesným postižením. A tak na místě vznikají zmatky a přitom chyba je na straně úřadů, jak námi oslovený dopravní expert Roman Budský, předseda expertní rady Platformy VIZE 0, potvrdil.

"Příslušná prováděcí vyhláška uvádí, že svislá dopravní značka Vyhrazené parkoviště, na které je zobrazen symbol zařízení pro osoby na vozíku, je vždy doplněna vodorovnou dopr. značkou Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou,“ potvrzuje Budský.

A to znamená, že v tomto případě je svislá značka umístěna před vyznačeným parkovacím boxem pro kolmé stání, kde vodorovná značka chybí. Náprava je jednoduchá – příslušnou značku (včetně dodatkové tabulky pod ní umístěné) posunout o cca 1 metr napravo, tedy k hranici prvního boxu, kde již vodorovná značka je. "Dodávám, že na místních a také na veřejně přístupných účelových komunikacích stanoví dopravní značení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Policie je považována za tzv. dotčený orgán, může se tedy k navrhovanému řešení vyjádřit. Její stanovisko však není závazné," dodává dopravní expert.

To znamená, že na tomto parkovacím místě se může normálně zaparkovat. Místo však věčně zeje prázdnotou, neboť se na něm řidiči parkovat "bojí". Otázkou zůstává, proč značku někdo zabetonoval tam, kde mu - jak se říká lidově - vypadla z ruky.

Podobné nesmyslnosti kolem vás rádi zveřejníme. Posílejte je dál na náš FB: https://www.facebook.com/ftvprimazpravodajstvi/

reklama

reklama