Volnočasová studie naší nejmladší generace: Jak se baví naše děti

Výzkumníci Palackého univerzity v Olomouci od roku 1994 vytváří komplexní zdroj dat o zdraví, pohybové aktivitě, obezitě, zkušenostech s drogami a alkoholem nebo trávení volného času u naší nejmladší generace.
nezletilí a alkohol ilustrace
nezletilí a alkohol ilustrace
foto youtube

reklama

Jedná se o výzkum, který je součástí celosvětového šetření aktivit mladé generace. Díky tomu jednotlivé národní výzkumné týmy mohou své národní statistiky porovnat s daty od partnerů z dalších zemí. Jak jsou na tom dnes české děti?

Podle zprávy olomouckých sociologů Palackého univerzity se zdá, že české děti na tom nejsou až tak špatně: „České děti jsou aktivní. Svůj volný čas plní týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. To se týká 86 % školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu.“

Stejná studie ale naše děti kritizuje, když popisuje trávení delšího času u obrazovky elektronických zařízení. Ze studie plyne, že až čtyři hodiny i více stráví nezletilí sledováním televize a videí ve všedních dnech 19 procent chlapců a 15 procent dívek, o víkendech je to pak celá třetina chlapců a 27 procent dívek. Hraním her ve všedních dnech tráví čtyři a více hodin téměř každý čtvrtý chlapec (23 procent) oproti 9 procentům dívek. Dívky jsou naopak častěji na sociálních sítích nebo brouzdají na internetu. Mladá generace zároveň zvládá kombinovat několik takových aktivit souběžně.

Negativní stránky volného času mladé generace

Studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) souvisí se studiemi WHO (Světové zdravotnické organizace) věnované rovněž nezletilým. Z nich se dozvídáme další podrobnosti. Například zjistíme, že nejsme na tom tak špatně v mezinárodním srovnání pohybových aktivit, ale jsou země, které jsou na tom ve fyzické aktivitě dětí ještě lépe, jako je například Polsko, Slovensko, Rusko nebo Anglie a u chlapců Skotsko a Británie vůbec (viz graf).

Statistiky výzkumu nám ukazují určitá negativa, nad kterými je dobré se zamyslet. Uvádíme některá konstatování a data ze studie WHO (Světové zdravotnické organizace).

Nadváha a obezita

Výskyt nadváhy a obezity v dětském věku má vážné zdravotní důsledky v oblasti fyzické (kosterní, svalový, kardiovaskulární systém), psychické i sociální. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně pětina chlapců a desetina dívek. Ve všech věkových skupinách chlapci ve výskytu nadváhy a obezity výrazně převyšují dívky. Ve skupině třináctiletých je počet chlapců s nadváhou a obezitou třikrát vyšší než ve skupině dívek.

Níže je mezinárodní srovnání pro jedenáctileté chlapce:

 

 

Alkohol

Stejně tak se nelze chlubit a rodiče by si měli dát pozor na pití alkoholu u nezletilých a dospívajících. Podle výsledků studie Světové zdravotnické organizace zaměřené na pití alkoholu u dospívajících chlapců - jak ukazuje tabulka níže, jsou čeští nezletilci světovými rekordmany (červená šipka) v určité kategorii tzv. HED (Heavy episodic drinking - 60 gramů nebo více čistého alkoholu alespoň jednou za posledních 30 dní).

tabulka HED
tabulka HED

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!