Zlom v léčbě deprese?

V USA byla schválena forma ketaminu k léčbě rezistentní deprese. Léčiva látka se tak zbavuje stigmatu pouliční drogy a otevírá nové možnosti pro pacienty s těžkou depresí a sebevražednými myšlenkami. 
Deprese obal knihy Depresssion in medical illness
Deprese obal knihy Depresssion in medical illness

reklama

Americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil lék s léčivou látku esketamine ve formě nosního spreje pro pacienty, u kterých selhala ostatní antidepresiva. Nosní sprej Spravato vyvinutý firmou Janssen (Johnson & Johnson) obsahuje formu ketaminu, který je často zneužívanou pouliční drogou pro své opojné a halucinogenní účinky. „Lidé, kteří sahají po této droze ilegálně, chtějí zažít narkotické opojení a pocit oddělení mysli od svého těla. Tohle ovšem není případ terapeutické dávky pro pacienty, která je mnohonásobě nižší,“ uvedl doktor Dennis Charney pro televizi CBS.

Nejedná se o lék první volby

Výhoda ketaminu je, že působí okamžitě, tím se liší od klasických antidepresiv, u kterých nástup účinku trvá týdny až měsíce. Pro některé pacienty se sebevražednými úmysly tak představuje rychlou úlevu. Tento lék ovšem rozhodně není lékem první volby a je určen jen velmi omezenému počtu pacientů, kteří trpí tzv. rezistentní depresí. V praxi to znamená, že tuto léčbu mohou podstoupit pouze pacienti, kteří užívali minimálně dvě jiná antidepresiva ve vhodně dávce a po adekvátní dobu. Jestliže se u těchto pacientů příznaky deprese nijak nezlepšily, může jim být eskatamine nasazen.

Esketamine si domů pacient neodnese

Úřad pro potraviny a léčiva ve svém prohlášení uvedl, že lék bude podléhat tzv. strategii hodnocení a zmírňování rizik. „Pacient si sám podá esketamine ve formě nosního spreje pod dohledem poskytovatele zdravotní péče v ordinaci nebo klinice odpovídající řádné certifikaci. Poskytovatel zdravotní péče instruuje pacienta, jak má nosní sprej použít. Během zákroku a po něm zkontroluje poskytovatel zdravotní péče pacienta a rozhodne, zdali je pacient připraven odejít,“ uvádí ve svém prohlášení úřad pro potraviny a léčiva. Léčba esketaminem bude zpravidla probíhat jednou až dvakrát týdně po neurčitou dobu. Pacienti budou monitorováni a jejich léčba bude v průběhu času vyhodnocována.

Léčba nebude levná

Dosavadní léčba ketaminem, který se podával intravenózně, stála kliniky kolem 475 dolarů za dávku a nebyla hrazena ze zdravotního pojištění. Příčinou této ceny nebyla vysoká cena léčiva, ale vynaložený čas doktorů spojený s podáním ketaminu a náklady spojené s provozem kliniky. Johnson & Johnson informoval, že měsíční náklady spojené s léčbou jednoho pacienta eskataminem se budou pohybovat v prvním měsíci mezi 4700 až 6700 dolarů (167000 Kč). Cena léku v dalších měsících klesne o polovinu. Cena nového léčiva tak bude razantně vyšší než u generického ketaminu. Díky schválení léku americkými úřady se ovšem otevírá možnost, že nový lék bude hrazen či spoluhrazen zdravotními pojišťovnami.

Kdy se ketamin používá?

Ketamin vyvolává tzv. disociativní anestezii, v tomto případě způsobuje krátkou dobu bezvědomí, po nemž následuje navození hypnotického stavu bez další ztráty vědomí. Během tohoto stavu pacient pociťuje stav oddělení od vlastního těla. Kromě anestezie je indikován i jako silné analgetikum. V ČR je registrován pro anesteziologické i analgetické výkony.

Jak esketamin a ketamin působí?

Esketamine je enatiomer (odlišně působící látka se stejným zrcadlovým odrazem) ketaminu. Ketamin působí hlavně jako selektivní antagonista glutamátového receptoru. V posledních letech se také zjistilo, že se ketamin v menší míře váže na opiátové receptory κ (kappa), které jsou zodpovědny za regulaci vnímání bolesti, sedaci, stres a dysforii. Kromě toho ovlivňuje ketamin i serotoninové receptory 5HT3 (zažívací potíže, úzkost, deprese) a 5HT2A (termoregulace, spánek, schopnost učení) a receptory σ (sigma).

Poslední farmakologické studie ukazují, že opiátové receptory κ (kappa) společně s tzv. receptory σ (sigma) mají souvislost s antidepresivním efektem některých farmakologických látek, které se na tyto receptory vážou. To mimo jiné znamená, že budoucí vývoj antidepresiv by se mohl vyvíjet tímto směrem a rozšířit tak stávající nabídku psychofarmak.

Dalibor Zítko

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!