Zpráva OSN: Populace světa stárne. V roce 2100 bude téměř čtvrtina obyvatel starší 65 let

Statistiky OSN zabývající se světovou populací vydané ve zprávě „World Population Prospects 2019“ hovoří o tom, že v celém světě tempem narůstá podíl starších lidí. V roce 2018, poprvé v lidské historii, lidé ve věku 65 let a více převyšují počet dětí mladších než 15 let.
stárnutí populace - ilustrace
stárnutí populace - ilustrace
ilustrace geography.name

reklama

Zpráva upozorňuje na skutečnost, že v roce 2030 by měl počet starších osob ve světě dosáhnout téměř 12 procent, v roce 2050 má dosáhnout 16 procent a do roku 2100 až skoro čtvrtina obyvatel Země bude starší 65 let - 23 procent. Evropa a Severní Amerika jsou na tom nejhůře a v roce 2019 mají nejstarší populaci - 18 procent lidí 65 let a více, následovány jsou Austrálií a Novým Zélandem (16 procent). Oba regiony mají špatnou prognózu. Projekce naznačuje, že do roku 2050 by každý čtvrtý obyvatel Evropy a Severní Ameriky mohl být starší 65 let.

Situace není nejlepší ani na jiných kontinentech. Například v Latinské Americe a Karibiku by se podíl populace ve věku 65 let a více mohl zvýšit z 9 procent v roce 2019 na 19 procent v roce 2050. Podobně je na tom východní a jihovýchodní Asie, kde se očekává, že se podíl obyvatel věku 65 let a více zvýší z 11 procent v roce 2019 na 24 procent v roce 2050.

Subsaharská Afrika je na tom nejlépe, má nejmladší populaci a očekává se, že ze tří procent starších 65 let a více v roce 2019 vzroste tento počet na pět procent v roce 2050.

Tyto podmínky Subsaharské Afriky mohou poskytnout příležitost pro zrychlený ekonomický růst, což se nazývá „demografická dividenda“.

Stárnutí populace bude mít zásadní vliv na poměr potenciální podpory, definovaný jako počet lidí v produktivním věku (25 až 64 let) na osobu ve věku 65 let a více.

Nejlépe je na tom z pohledu roku 2019 subsaharská Afrika, která má 11,7 osob ve věku 25 až 64 let na každou osobu ve věku 65 nebo více. Tento poměr je 10,2 pro Oceánii, 8,3 pro Severní Afriku a západní Asii, 8,0 pro Střední a jižní Asii, 5,8 pro Latinskou Ameriku a Karibik, 5,0 pro východní a jihovýchodní Asii, 3,3 pro Austrálii a Nový Zéland a 3,0 pro Evropu a Severní Ameriku. Japonsko má nejnižší potenciální podpůrný poměr - 1,8.

Zpráva OSN uvádí, že do roku 2050 bude na světě 48 zemí, většinou v Evropě, Severní Americe, východní nebo jihovýchodní Asii, kde se očekává, že číslo potenciální podpory bude nižší než dvě osoby (25 až 64 let) na jednu osobu ve věku 65 let a více. Tyto nízké hodnoty podtrhují potenciál dopadu stárnutí populace na trh práce a ekonomickou výkonnost i fiskální tlaky, kterým bude pravděpodobně čelit řada zemí světa v nadcházejících desetiletích ve vztahu k veřejným systémům zdravotní péče, důchodu a sociální podpory osob ve stáří.

 

Mirko Radušević

reklama

reklama