Vážné zdravotní problémy, které může způsobit pálení odpadu

Lidé někdy topí tím, čím nemají. Sousedé si stěžují ve stovkách případů. Co pak může způsobit pálení nevhodných odpadků?
Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

VELKÉ ZPRÁVY: Kontroly, čím lidé topí

reklama

Pálit doma odpad je nezákonné a nebezpečné. Zbytečně se tím ještě víc zhoršuje ovzduší. Látky, které unikají spalováním nejen igelitových pytlíků, PET lahví, celobarevných letáků či starého nábytku v obyčejném kotli či kamnech, mohou podle odborníků způsobit řadu zdravotních problémů. Náchylnější jsou zejména děti, těhotné ženy, starší lidé a astmatici. Přesto někdo stále do kotle hází během topné sezóny téměř vše, co má schopnost hořet. Na podezřelý kouř, který se line z některých komínů, si přitom od začátku roku 2017, kdy začal platit zákon umožňující kontrolu v domácnostech, stěžovaly stovky sousedů. „Bylo uděleno asi 27 nápravných nařízení a 32 sankcí za celou Českou republiku ve výši 86,5 tisíc korun,“ říká v úvodní reportáži mluvčí Ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová. Obce i různé ekologické organizace před rizikovým chováním varují dlouhodobě. Odpad je vždy lepší recyklovat či kompostovat (dle typu), a pokud nic z toho není možné, pak až patří do klasické popelnice.

Proč vadí domácí pálení odpadků?

Teplota v kamnech či kotli je relativně nízká. Podle odborníků proto nezvládne některé nežádoucí látky zlikvidovat a ty se naopak dostanou do ovzduší, respektive spadnou poté i na pozemky v nejbližším okolí. Palivo také nemá dostatečný přísun kyslíku, který je zásadní pro dokonalé spalování. Před jakými možnými zdravotními následky tedy varují odborníci, pokud se pálí nevhodný odpad v domácích podmínkách?

Nemoci dýchacích cest

Například při spalování PVC vzniká nebezpečný fosgen. Ve vysokých koncentracích může poleptat plíce, v nízkých koncentracích hrozí nejrůznější choroby dýchacího systému. Nebezpečné pro plíce jsou také oxidy síry, které se uvolňují při pálení pryže a pneumatik. I ty je někdo schopný nařezat a hodit do kotle.

Poškození ledvin

Těžké kovy, které jsou obsaženy v tiskařských barvách používaných v celobarevných letácích, časopisech a reklamních prospektech, mohou způsobit například poškození ledvin.

Vrozené vady

Těžké kovy z celobarevných letáků, časopisů nebo nápojových kartonů ale mohou mít na svědomí i vrozené vady.

Rakovina

Za rakovinotvorné jsou považovány dioxiny a furany, které se uvolňují zejména při spalování PVC, lakovaného či dřevotřískového nábytku, dřeva z demolice nebo starých palet. Při pálení PET lahví, polyuretanu, polypropylenu, ale také například gumy, vznikají také karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. Ty jsou obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích a v těle se dlouhodobě hromadí.

Bolesti hlavy, deprese

Opět těžké kovy z celobarevných letáků a podobných výrobků. Zejména olovo a rtuť mají negativní vliv na nervovou soustavu. Stejně tak dlouhodobé vystavení styrenu, který vzniká při pálení polystyrenu.

Otrava

Při pálení plastů, ale třeba i vlhkého papíru, může do prostředí unikat také oxid uhelnatý. Ten způsobuje otravu. Jedná se o problém zejména vnitřního prostředí a málo větraných místností.

Ivana Kropáčková

Využité zdroje:
http://www.ekospotrebitel.cz/wp-content/uploads/2015/08/proc-nepalit_web.pdf
http://www.mesto-sluknov.cz/skins/sluknov2/images/clanky_pdf_3882.pdf

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!